BioBellinda Ürün Kalitesi

BioBellinda ürünlerinin güvenliği ve etkinliği uluslararası kabul görmüş parametreler ile yetkinliği kanıtlanmış bağımsız akredite kurumlar tarafından test edilmektedir. Bu testler sonucu alınan kalite belgeleri aşağıda sıralanmıştır.

T.c. Sağlık Bakanlığı  İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kayıt Belgeleri

T.C.  Kanunları gereği tüm kozmetik ürünlerin piyasaya sunulmadan önce  T.C.  Sağlık Bakanlığı  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ na bildirimlerinin yapılıp onaylanması gerekmektedir.

Kozmetik ürünlerimizin tümünde bu belge mevcut olup ürünlerin güvenlik değerlendirmesi, konusunda yetkin, tecrübeli ve özel eğitim almış kimya mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

T.C. Sağlık bakanlığı  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Zehir Danışma Merkezi Kayıt Belgeleri:

T.c. Kanunları gereği tüm kozmetik ürünlerin piyasaya sunulmadan önce T.C. Sağlık Bakanlığı  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu zehir danışma merkezi’ne ürün formüllerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Kozmetik ürünlerimizin tümünün formül bildirimleri zehir danışma merkezi’ne  yapılmıştır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bildirim Kayıt Belgeleri:

T.C. Kanunları gereği tüm deterjanların piyasaya sunulmadan önce T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimlerinin yapılıp onaylanması gerekmektedir.

Temizlik ürünlerimizin tümünde bu belge mevcut olup ürünlerin güvenlik değerlendirmesi, konusunda yetkin, tecrübeli ve özel eğitim almış kimya mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Dermatolojik Testler: Ürünlerin belirtilen kullanım şartlarında kullanıldığında alerjiye sebep olmadıklarının kanıtıdır.

TSE : Ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara uygun olduğunun kanıtıdır.

GMP( ISO 22716): İyi üretim uygulamaları belgesi  olup, ürünlerin ISO 22716 ULUSLARARASI STANDARTLARIna Uygun Olarak Üretildiğinin Kanıtıdır.

Bu standarta uygunluk için üretim yerinden,  üretimde kullanılan tüm hammaddelerin kalitesine ve ortam havasının temizliğine kadar ürünün hijyen ve güvenliğine etki edebilecek olan tüm etmenler denetlenerek kontrol altında tutulmaktadır.

ÇED BELGESİ: Üretim yapan fabrikaların Çevre Bakanlığı tarafından denetlenerek çevreye zarar vermedikleri  tespit edildiğinde verilen bir belgedir.

Biyolojik Parçalanabilirlik Testleri: Ürünlerin Tse Tarafından akredite edilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan, doğaya salınması halindeki biyolojik  parçalanma oranlarını gösteren test sonuçlarıdır.

TÜM ÜRÜNLERİMİZİN BİYOLOJİK PARÇALANMA ORANLARI % 80 NİN ÜZERİNDEDİR.

ISO 9001: Ürünlerin düzenli  ve sürekli olarak üretim aşamasının her noktasında kontrol edildiğinin Ve her zaman aynı özelliklerde ürün üretildiğinin kanıtıdır.

ISO 14001: Kullandığınız ürünlerin üretimi aşamasında çevreye zarar  verilmediğinin kanıtıdır.

OHSAS 18001: Ürünlerin üretimi sırasında kullanılan insan gücünün güvenliğinin kanıtı olup ürünlerin üretiminde çalışan tüm personelimizin sgk, iş güvenliği eğitimleri ve  özlük hakları gibi temel güvenlik haklarının tümünün yerine getirildiği anlamındadır.